Gebruikersovereenkomst van Bonaire Paradise V.O.F.

Deze overeenkomst omvat de voorwaarden en bepalingen zoals die van toepassing zijn op het gebruik van onze dienstverlening. Wij verzoeken u alleen gebruik te maken van onze dienstverlening, indien u akkoord gaat met deze voorwaarden.

U wordt geacht de volledige Gebruikersovereenkomst te lezen en als zodanig te aanvaarden, met inbegrip van de voorwaarden en bepalingen expliciet genoemd in het navolgende, alsmede alle voorwaarden en bepalingen waarnaar in de tekst wordt gerefereerd, alvorens een rechtmatig, of een door u vertegenwoordigd bezit via Bonaire Paradise te aan te bieden.

We behouden ons te allen tijde het recht voor deze overeenkomst te wijzigen, door de gewijzigde voorwaarden en bepalingen in onze website op te nemen. Behoudens onderstaande, zullen alle wijzigingen in werking treden 30 dagen na de eerste verschijning op onze site. Bovendien zullen wij u hiervan persoonlijk op de hoogte stellen.

1. Bepaling dienstverlening

Onze dienstverlening is uitsluitend beschikbaar voor particulieren en ondernemers die onder de voor hen van toepassing zijnde wetgeving bindende contracten mogen afsluiten. Indien u niet voldoet aan deze voorwaarden, verzoeken wij u geen gebruik te maken van onze dienstverlening. Wanneer u als een bedrijfsvorm inschrijft, dan geeft u hiermee te kennen dat u de autoriteit bezit deze aan de Gebruikersovereenkomst te binden.

2. Dienst en wederdienst

Het verhuren van een accommodatie via Bonaire Paradise is gratis. Bonaire Paradise zal de vertegenwoordiger van de woning slechts belasten wanneer een reservering via het Bonaire Paradise reserveringsysteem binnen komt, en als zodanig wordt geaccepteerd. De kosten die wij in rekening brengen voor het gebruik van onze dienstverlening staan van te voren vast. Tenzij anders vermeld, zijn alle genoemde bedragen in euro. U bent verantwoordelijk voor het afdragen van alle kosten die gepaard gaan met het gebruik van onze dienstverlening, alsmede alle van toepassing zijnde belastingen.

3. Bonaire Paradise is een intermediair

3.1 Bonaire Paradise is geen makelaar van de ingeschreven woningen

Wij opereren uitsluitend als een intermediair ten behoeve van een ieder die een vakantiewoning zoekt of aanbiedt voor recreatieve doeleinden, op elke gewenste tijd en vanaf elke gewenste plaats. Wij zijn niet betrokken bij de eigenlijke overdracht van verhuurder aan huurder. Als vertegenwoordiger van de woning biedt u de gelegenheid tot verblijf. Dientengevolge zijn wij niet in staat de kwaliteit, veiligheid of wetmatigheid van de aangeboden woningen te controleren, noch garant te staan voor de nauwkeurigheid van de vermelde advertenties, het vermogen van de verhuurder te verhuren en het vermogen van de huurder te huren. We kunnen niet garanderen dat een verhuurder of huurder daadwerkelijk zal overgaan tot overdracht.

3.2 Vrijstelling

Omdat wij een intermediair zijn, zult u in het geval van een onenigheid met een of meerdere gebruikers, Bonaire Paradise (en al onze medewerkers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen en zakelijke partners) vrijstellen van claims en andere eisen, van schadeloosstelling als gevolg van direct en indirect geleden schade - van welk aard ook; bekend en onbekend, verwacht en onverwacht, bepaald en onbepaald - voorkomend uit, of op een of andere wijze verband houdend met zulke onenigheden.

4. Vermelding en verhuur

4.1 Omschrijving van vermelding

U moet wettelijk bevoegd zijn de accommodatie zoals die op onze site staat vermeld te verhuren. U wordt geacht van zowel de accommodatie, als ook alle met de verhuur verbonden voorwaarden en bepalingen een zorgvuldige beschrijving aan te leveren voor plaatsing op onze site. Vermeldingen kunnen tekstomschrijvingen, grafische beeltenissen, foto's en andere inhoud ten behoeve van het aangebodene omvatten.

4.2 Fraude

Bonaire Paradise behoudt zich het recht voor uw rekening op te schorten of te beëindigen,” zonder zich te beperken tot voorgenoemde maatregelen”, wanneer er een gegrond vermoeden bestaat dat u (door veroordeling, schikking, verzekerings- of beoordelingsonderzoek, of op andere wijze) betrokken bent in frauduleuze handelingen in connectie met onze dienstverlening.

5. Toegang en ***interceptie

Er mag niet zonder toestemming delen of de gehele website gereproduceerd, gekopieerd, veranderd en/of gebruikt worden.

6. Breuk

Zonder opgaaf van reden kunnen wij direct de accommodatie van de website verwijderen, schorsen of andere acties ondernemen als er aan de volgende voorwaarden voldaan wordt;

1. Er word niet gehandeld volgens de gebruikersovereenkomst.

2. Wij vermoeden dat uw acties ons financieel raakt of ons aansprakelijk maakt voor zaken waarvoor wij niet aanspraken zijn of

willen zijn.

3. De diensten van Bonaire Paradise worden gebruikt om voor andere accommodaties, “niet op de website staande”, huurders

te verkrijgen en Bonaire Paradise financieel tekort wordt gedaan.

7. Privacy

Bonaire Paradise verkoopt en/of verhuurt in geen geval persoonlijke informatie aan derde partijen voor marketing doeleinden. Wij geven de bescherming van deze gegevens een hoge prioriteit. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw informatie omgaan verzoeken wij u niet van onze dienstverlening gebruik te maken.

8. Geen garanties

Wij en onze partners/dochters, werknemers en toeleveranciers leveren u dienstverlening zoals omschreven, zonder garanties of condities.

9. Beperkte aansprakelijkheid

In geen enkel geval zijn wij, “onze partners/dochters, werknemers en toeleveranciers” aansprakelijk voor:

1. Financiële verliezen en/of ongelukken,

2. Consequente schade en dergelijke die voortkomen uit onze dienstverlening zoals deze in de overeenkomst is aangegaan.

10. Schadeloosstelling

U gaat akkoord kosten te vergoeden of Bonaire Paradise schadeloos te stellen bij:

1. Eisen van derden die voortkomen uit een breuk met deze overeenkomst,

2. Documenten die door onze referentie met uw zaken fuseert,

3. Overtreding van enig wet of rechten.

11. Wettelijke gehoorzaamheid

U zult aan alle toepasbare binnenlandse en internationale wetten, statuten, verordeningen en voorschriften aangaande de

gebruiksvoorwaarden van onze dienstverlening en de verhuur van eigendommen voldoen.

12. Geen Agent

U en Bonaire Paradise zijn onafhankelijke ondernemers en geen: bureau, partnerschap, gemeenschappelijke onderneming, werknemers-werkgevers, ook geen franchiser-concessionaris verhouding wordt door deze Overeenkomst gepland of gecreëerd.

nieuwsbrief

Mis geen enkele aanbieding of lastminute van Bonaire Paradise, schrijf u in op onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte

x

Bonaire Paradise maakt gebruik van cookies voor een goede werking van de site en voor het bijhouden van statistieken. Gaat u verder op de site? Dan stemt u erin toe dat wij cookies plaatsen. Lees meer over cookies