Privacy statement BookaParadise.com B.V.

Autumn Solutions B.V. en haar gelieerde ondernemingen (“Autumn Solutions”, “wij”, “ons” of “onze”), waaronder BookaParadise.com B.V., respecteren uw privacy. In dit Privacy statement staat beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens die wij verkrijgen en gebruiken in het kader van de producten en diensten die wij als verwerkingsverantwoordelijke aanbieden, waaronder via onze websites www.bookaparadise.com, www.bonairaparadise.nl, www.bonairevillage.nl, www.bonaireexclusief.nl en www.autohuren-bonaire.nl. Ook beschrijft dit Privacy statement hoe u uw wettelijke rechten kunt uitoefenen.

Wij kunnen dit Privacy statement van tijd tot tijd aanpassen. De laatste wijzigingen zijn doorgevoerd op 7 maart 2023.

Over ons
Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens het gebruik van uw persoonsgegevens beschreven in dit Privacy statement. BookaParadise.com B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd aan het adres Landdrostdreef 124, 1076 DX Amsterdam, Nederland en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30173841.

Indien u vragen of opmerkingen heeft over dit Privacy statement of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn vermeld onderaan dit Privacy statement.

De wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen
Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende wijze(n) verzamelen of verkrijgen:

 • Van uzelf, wanneer u gegevens aan ons beschikbaar stelt, bijvoorbeeld in verband met een account voor onze diensten of via een vraagformulier. Of wanneer u contact met ons opneemt of wanneer u onze producten of diensten koopt of gebruikt. Tijdens dit contact kan u worden gevraagd bepaalde persoonsgegevens te verstrekken, zoals contactinformatie wanneer u informatie aanvraagt of contact- en betalingsinformatie wanneer u producten of diensten bestelt of een boeking of reservering maakt. Wanneer wij om uw (persoons)gegevens vragen, kunnen wij aangeven welke gegevensvelden facultatief zijn, en welke verplicht. Indien u ons de verplichte informatie niet verstrekt, kunnen wij mogelijk niet (geheel) aan uw verzoek voldoen.
 • Van derden, bijvoorbeeld andere Autumn Solutions entiteiten, advertentienetwerken, recruitment bureaus of andere partners. Wij zullen deze derde partij altijd vragen te bevestigen dat de beschikbaarstelling van de gegevens aan ons in overeenstemming is met de wet, bijvoorbeeld omdat u toestemming hebt gegeven voor een dergelijke overdracht van gegevens.
 • Door uw gebruik van onze producten of diensten, bijvoorbeeld met behulp van cookies en soortgelijke technologieën. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.
 • Met gebruikmaking van openbaar toegankelijke bronnen, zoals het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Persoonsgegevens die wij verwerken, en de doeleinden waarvoor
Welke persoonsgegevens wij verwerken is afhankelijk van het doeleinde waarvoor wij ze verzamelen en gebruiken, bijvoorbeeld voor het leveren van diensten en producten. Waar mogelijk zullen wij uw persoonsgegevens pseudonimiseren of anonimiseren. U bent niet altijd verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Het kan zijn dat onze producten of diensten minder goed functioneren indien u besluit geen of niet alle persoonsgegevens te verstrekken. In bepaalde situaties is het verstrekken van persoonsgegevens wel vereist, zoals bij het sluiten van een overeenkomst waarbij wij goederen of diensten dienen te leveren. Wij verwerken geen speciale categorieën van persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens of een BSN, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Wij kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verwerken:

 • om de overeengekomen diensten of producten te leveren, bijvoorbeeld in het kader van een boeking, een reservering of de huur van een voertuig;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s); en marketingvoorkeuren.
  Gegevens die in het kader van diensten op producten worden verkregen, worden niet gedeeld met andere Autumn Solutions entiteiten.
 • om betalingen voor aangeboden producten of diensten te verwerken;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s); en marketingvoorkeuren.
 • om uw klacht of verzoek in behandeling te nemen, bijvoorbeeld om u de door u gevraagde informatie toe te kunnen zenden of uw identiteit te kunnen vaststellen;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer en marketingvoorkeuren.
 • om uw sollicitatie voor een functie bij Autumn Solutions te verwerken
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s); en marketingvoorkeuren.
 • om uw account bij Autumn Solutions (indien van toepassing) aan te maken en te beheren;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s); en marketingvoorkeuren.
 • om u te vragen deel te nemen aan enquêtes en om het resultaat te beheren van enquêtes waaraan u hebt deelgenomen;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s) en marketingvoorkeuren.
 • voor (tele)marketingdoeleinden, waaronder door u informatie of nieuwsbrieven te sturen over nieuwe functies of nieuwe producten of diensten die voor u relevant kunnen zijn op basis van de producten en diensten van Autumn Solutions die u eerder hebt gekocht;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer en marketingvoorkeuren.
 • om uw gebruik van onze producten en diensten te analyseren voor kwaliteitscontrole, productontwikkeling en marketingdoeleinden;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s) en marketingvoorkeuren.
 • om uw online-ervaring op onze diensten te verbeteren, waaronder om u gepersonaliseerde aanbevelingen te kunnen doen;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s) en marketingvoorkeuren.
 • het onze systemen en websites te beveiligen en beschermen, bijvoorbeeld door middel van het testen van onze informatiebeveiligingsmaatregelen;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s) en marketingvoorkeuren.
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen van Autumn Solutions, zoals wettelijke bewaartermijnen en administratieverplichtingen;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s) en marketingvoorkeuren.
 • om fraude en onrechtmatig handelen te voorkomen en bestrijden;
  Wij kunnen hiervoor de volgende persoonsgegevens verwerken: Voor- en achternaam, titel; geslacht en geboortedatum; (zakelijke) adresgegevens; (zakelijke) contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer; bank- en betaalgegevens; accountgegevens; transactiegegevens (bijv. aankoopgeschiedenis); foto- en videomateriaal; overige gegevens die u (actief of vrijwillig) aan ons verstrekt, zoals CVs; locatiegegevens; URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek van onze website(s) en marketingvoorkeuren.
 • voor andere doeleinden die u van tevoren bekend zijn gemaakt;
  Wij zullen u in dat geval informeren welke persoonsgegevens wij voor dit doeleinde zullen verwerken.

Grondslag voor de verwerking
Wij zullen uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, zal deze verwerking gebaseerd zijn op een van de volgende grondslagen:

 • uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment weer intrekken. Dit heeft geen gevolgen voor het gebruik dat wij in het verleden van uw persoonsgegevens hebben gemaakt;
 • de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent (of om op uw verzoek stappen te ondernemen voorafgaand aan het sluiten van een overeenkomst);
 • de naleving van een wettelijke verplichting waaraan Autumn Solutions is onderworpen, zoals fiscale wetgeving; of
 • de gerechtvaardigde belangen van Autumn Solutions of een derde partij, bijvoorbeeld onderzoeken ter verbetering van onze diensten. Bij toepassing van deze grondslag wegen wij uw privacybelang af tegen ons gerechtvaardigde belang.

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij kunnen uw persoonsgegevens delen binnen onze groep van ondernemingen, bijvoorbeeld met andere entiteiten die onder Autumn Solutions vallen.

Wij kunnen gebruik maken van derden, verwerkers, om ten behoeve van ons bepaalde werkzaamheden te verrichten, zoals IT-providers die opslagdiensten aanbieden, incassobureaus, administratiekantoren, beheerservices voor onroerend goed en vakantieverhuur, boeking- en reserveringstools – waaronder maar niet beperkt tot Guesty – en andere dienstverleners. Indien en voor zover deze derden daarbij uw persoonsgegevens ten behoeve van ons verwerken, zullen wij een verwerkersovereenkomst met deze derden sluiten om de zorgvuldige verwerking van uw gegevens te waarborgen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook delen met commerciële partners, bijvoorbeeld adverteerders, voor zover u daartoe toestemming of opdracht heeft gegeven. Daarbij kan gebruik gemaakt worden van cookies (zie over cookies ons Cookiebeleid)

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan toezichthouders of belasting- en opsporingsinstanties, maar alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Links naar websites en diensten van anderen
Onze diensten kunnen hyperlinks bevatten naar websites, applicaties of andere producten en diensten van derden. Voor de verwerking van persoonsgegevens door derden geldt het Privacy statement van die derden. Autumn Solutions is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites of andere diensten van derden en de verwerking van persoonsgegevens door deze derden.

Internationale gegevensdoorgifte
Wij verwerken uw persoonsgegevens voornamelijk in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Wij kunnen uw persoonsgegevens ook naar partijen gevestigd in landen buiten de EER doorgeven. Wanneer de landen waarin deze partijen zijn gevestigd onvoldoende waarborgen bieden voor de bescherming van persoonsgegevens, zullen wij dit alleen doen als wij aanvullende maatregelen hebben getroffen om uw persoonsgegevens goed te beschermen overeenkomstig de AVG. Wij kunnen hiervoor bijvoorbeeld gebruik maken van door de Europese Commissie goedgekeurde contracten voor de doorgifte van gegevens naar dergelijke landen. De standaardcontracten voor dergelijke doorgiften zijn te vinden op de website van de Europese Commissie. Op verzoek kunnen wij u een exemplaar van dergelijke overeenkomsten waarbij wij gebruikmaken van standaardcontracten toezenden.

Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om de in dit Privacy statement vermelde doeleinden te verwezenlijken, tenzij wij uw persoonsgegevens langer dienen te bewaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen die op ons van toepassing is. Autumn Solutions is bijvoorbeeld gehouden om factuur- en betaalgegevens zeven jaar te bewaren op grond van belastingwetgeving. Ook is Autumn Solutions op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) verplicht (persoons)gegevens die voortkomen uit een cliëntenonderzoek tot vijf jaar na het tijdstip van beëindiging van de zakelijke relatie of transactie te bewaren.

In sommige gevallen anonimiseren we uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om trends in kaart te brengen. Geanonimiseerde gegevens zijn niet meer tot u te herleiden. Geanonimiseerde gegevens kunnen we voor onbepaalde tijd gebruiken en bewaren.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
Wij dragen er zorg voor dat uw persoonsgegevens vertrouwelijk en met zorgvuldigheid worden behandeld. Wij hanteren passende technische en organisatorische maatregelen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking (zoals openbaarmaking of ongeoorloofde toegang) te voorkomen.

We hebben procedures opgezet om op te treden bij datalekken, zoals onbevoegde toegang tot of gebruik van persoonsgegevens. We zullen u en de bevoegde toezichthouder op de hoogte brengen van een datalek indien wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

Uw rechten en opt-out
U heeft de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inzage, correctie, beperking of verwijdering van persoonsgegevens. U kunt te allen tijde inzage van ons verkrijgen in de gegevens van u die wij verwerken. U kunt ons vervolgens verzoeken deze gegevens aan te passen of aan te vullen, voor zover de door ons verwerkte gegevens onvolledig of onjuist zijn. In veel gevallen kunt u via het accountmanagementsysteem ook zelf de door u opgegeven informatie bijwerken of uw account verwijderen. De AVG biedt onder omstandigheden tevens de mogelijkheid om persoonsgegevens te laten verwijderen. Wij beoordelen of een verzoek daartoe uitvoerbaar is, aangezien wij in sommige gevallen de door u verstrekte gegevens moeten bewaren, bijvoorbeeld vanwege een wettelijke verplichting. U kunt ons ook verzoeken de gegevensverwerking te beperken, onder meer in de gevallen waarin de verwijdering niet uitvoerbaar is. In die gevallen moeten wij tijdelijk stoppen met de gegevensverwerking.
 • Recht op bezwaar. U kunt bezwaar maken tegen ons gebruik van uw persoonsgegevens voor zover wij de verwerking baseren op ons gerechtvaardigd belang, waaronder de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Voor zover verwerking gebaseerd is op toestemming, vermelden wij dat u uw gegeven toestemming altijd kunt intrekken.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid. In bepaalde gevallen kunt u de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat ontvangen of (indien technisch mogelijk) naar een andere partij laten overdragen. Dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor u ons aanvankelijk toestemming heeft gegeven voor het gebruik ervan, of in het geval we de informatie hebben gebruikt om een overeenkomst met u uit te voeren.
 • Klachtrecht. Wij verzoeken u bij klachten contact met ons op te nemen via de contactgegevens onderaan dit Privacy statement. U heeft daarnaast het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, of de eventuele bevoegde toezichthoudende autoriteit in uw land.
 • Recht op intrekken toestemming. Indien de verwerking van uw gegevens op uw toestemming is gebaseerd, heeft u het recht die toestemming te allen tijde in te trekken, zonder dat zulks afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.
 • Opt-out commerciële berichten. U kunt ons op elk moment laten weten dat u niet langer nieuwsbrieven of andere commerciële berichten van ons via e-mail wenst te ontvangen. Wij zullen uw melding dan verwerken en u van onze mailinglijst verwijderen.

Indien wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u (kosteloos) een beroep op deze rechten doen door contact met ons op via de onderaan in dit Privacy statement opgenomen contactgegevens. Wij zullen binnen 4 weken op uw bericht te reageren.

Wij behouden ons het recht voor verzoeken te weigeren indien uw identiteit niet door u kan worden aangetoond en/of wij ons kunnen beroepen op een van de uitzonderingen die in de AVG worden genoemd. In dat geval zullen wij u op de hoogte brengen van de weigering.

Bij de behandeling van inzage-, correctie-, verwijderings- of beperkingsverzoeken kunnen wij u om aanvullende gegevens en documenten verzoeken om uw identiteit te verifiëren. Indien wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs verzoeken, wijzen wij u er op nooit alle gegevens van het document naar ons te verzenden. Wij verwijzen in dit kader naar de informatie op de website van de Rijksoverheid.

Wijzigingen in dit Privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement zonder u daarvan op de hoogte te stellen. Wij raden u daarom aan om dit Privacy statement af en toe opnieuw te raadplegen.

Contactgegevens
Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over ons gebruik van uw persoonsgegevens of over dit Privacy statement, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

BookaParadise.com B.V.
Tel: +34-960135281
Mail: info@bookaparadise.com
An error has occurred. This application may no longer respond until reloaded.